Keurmerken en Certificaten

Hout is een hernieuwbare en onuitputtelijke grondstof. Sinds de jaren vijftig van vorige eeuw wordt de mensheid geconfronteerd met klimaatveranderingen, mede veroorzaakt door een uitstoot toename van koolstofdioxine (CO2).

Tijdens en na de grote wederopbouw worden bouwmaterialen zoals beton, staal en glas in grote hoeveelheden verwerkt. Zowel bij het delven van de benodigde grondstoffen, de productie als ook het transport van bovenstaande zware bouwmaterialen wordt veel energie verbruikt en komen grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer vrij.

Duurzaam geproduceerd hout is een hernieuwbare grondstof die in grote hoeveelheden beschikbaar is. Het soortelijk gewicht van hout is laag en het materiaal laat zich makkelijk bewerken. De energiebehoefte en uitstoot van CO2 is door deze positieve eigenschappen van de grondstof hout laag. In tegenstelling tot bouwmaterialen die CO2 uitstoten slaat hout koolstofdioxide op. Het gebruik van hout verlaagd de hoeveelheid CO2 in de lucht en levert daardoor een positieve bijdrage aan het klimaat.

Bosgebieden profiteren van duurzaam bosbeheer. De grondstof hout, met CO2 opslag, wordt zorgvuldig gekapt en biedt de jonge bomen die eronder in de schaduw stonden een kans zich te ontwikkelen. ‘Snoeien doet groeien’. Naast de productie van hout biedt het bos: regenval, productie van zuurstof, koeling van de aarde, voorkoming van erosie, biodiversiteit, zuivering van lucht en bodem, voedselproductie, grondstoffen voor medicijnen en recreatie.

Van Laere hout heeft een ruim assortiment aantoonbaar duurzaam geproduceerde houtproducten. De grondstof hout die voor de productie wordt gebruikt komt uit duurzaam beheerde bossen.

Van Laere hout is FSC en PEFC gecertificeerd. NC-COC-029615-N / PBN-PEFC-COC-029615-H.


Over FSC

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd. Pas wanneer bijvoorbeeld een bosbeheerder, papierfabriek, papiergroothandel en drukkerij aan kunnen tonen zich aan de regels van FSC te houden, kan een product als FSC worden verkocht en mag het FSC-logo erop geplaatst worden. De certificering van deze bedrijven gebeurt door onafhankelijke certificeerders.

Hoe meer vraag er is naar FSC-producten, hoe meer hectaren bos volgens de richtlijnen van FSC beheerd zullen worden en hoe meer de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn hiervan zullen profiteren.

Kijk voor meer informatie op fsc.org


Over PEFC

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. PEFC is het grootste keurmerk voor duurzaam beheerd bos. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Momenteel is wereldwijd 10% van het bos gecertificeerd.

PEFC respecteert en erkent dat er per land verschillen zijn ten aanzien van: klimaat, wetgeving, ecologie, cultuur, bos en bevolking. Elk land vraagt een eigen benadering van het onderwerp duurzaam bosbeheer. Bij PEFC ontwikkelt daarom elk land zijn eigen criteria die voldoen aan de lokale omstandigheden. De Sustainability Benchmark van PEFC waarborgt dat deze nationale criteria voldoen aan de internationale geaccepteerde eisen.

Kijk voor meer informatie op pefcnederland.nl